Voorwaarden

• Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 
• Alcoholhoudende dranken (bier, wijn, …) zullen niet verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar. Sterke drank zal niet verkocht worden aan min-18-jarigen. Wanneer iemand alcohol wil kopen, kan de organisatie steeds een legitimitatie vragen om te bewijzen dat men ouder is dan 16 of 18 jaar.
 
• Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 
• Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 
• Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is.
 
• Festivaltickets mogen niet doorverkocht worden. De festivaltickets die worden doorverkocht, geven geen recht op toegang.
 
• De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om festivaltickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod festivaltickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper.
 
• Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 
• Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 
• De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de camping, vermits zij niet de uitbaters zijn van de campings. Klachten over campings kunnen gericht worden aan de campinghouder.
 
• De artiesten, diensten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 
• Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplus mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.
 
• Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 
• Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd.
 
• De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren

    nieuwsbrief

    Schrijf je hier in op de JOSPOP-nieuwsbrief!!